پیشوازهای برتر محلی

پیمانه بووسین من و یاره که م - 1

پیمانه بووسین من و یاره...

شاخوان احمدی

۰۱:۲۷ - ۰۰:۴۶

تا که ی - 2

تا که ی - 2

سیوان گاگلی

۰۱:۴۵ - ۰۰:۴۹

خودایا - 1

خودایا - 1

سیوان گاگلی

۰۱:۱۱ - ۰۰:۲۹

زمانه - 2

زمانه - 2

عزیز شاهرخ

۰۱:۱۶ - ۰۰:۳۲

دنیا - 2

دنیا - 2

احمد نایبی

۰۱:۲۸ - ۰۰:۳۶

آنا - 2

آنا - 2

احمد نایبی

۰۱:۲۸ - ۰۰:۳۲

آواز عزیزنگاری - 1

آواز عزیزنگاری - 1

فریدون پوررضا

۰۱:۲۱ - ۰۰:۲۷

داغ دل - 1

داغ دل - 1

کرمعلی دینارونی

۰۱:۲۹ - ۰۰:۳۰

باخ باخ - 7

باخ باخ - 7

رحیم شهریاری

۰۱:۱۶ - ۰۰:۳۳

آختاریرگوزوم سنی - 1

آختاریرگوزوم سنی - 1

رحیم شهریاری

۰۱:۵۲ - ۰۱:۰۱

دلبر - 1

دلبر - 1

افشین آذری

۰۰:۴۶ - ۰۰:۰۰

یار آغلادی من آغلادیم - 1

یار آغلادی من آغلادیم -...

جلال فرجیان

۰۱:۳۶ - ۰۰:۴۹

زخم عشق - 1

زخم عشق - 1

مسعود جلیلیان

۰۲:۲۷ - ۰۱:۳۷

داداشی دو - 3

داداشی دو - 3

مرتضی جعفرزاده

۰۳:۲۷ - ۰۲:۵۷