آهنگ ها

زیارتگاه زهرا (حضرت رقیه ع)

زیارتگاه زهرا (حضرت رقی...

علی فانی

زائر قبر پنهان (حضرت زهرا س)

زائر قبر پنهان (حضرت زه...

علی فانی

نشد که آینه باشم (امام زمان عج)

نشد که آینه باشم (امام ...

علی فانی

منجی عالم (امام زمان عج)

منجی عالم (امام زمان عج...

علی فانی

برش های پیش فرض

زیارتگاه زهرا (حضرت رقیه ع) - 3

زیارتگاه زهرا (حضرت رقی...

علی فانی

۰۲:۴۴ - ۰۱:۴۷

زیارتگاه زهرا (حضرت رقیه ع) - 2

زیارتگاه زهرا (حضرت رقی...

علی فانی

۰۱:۳۱ - ۰۰:۴۴

زیارتگاه زهرا (حضرت رقیه ع) - 1

زیارتگاه زهرا (حضرت رقی...

علی فانی

۰۰:۴۳ - ۰۰:۰۱

زائر قبر پنهان (حضرت زهرا س) - 3

زائر قبر پنهان (حضرت زه...

علی فانی

۰۳:۱۳ - ۰۲:۱۸