غدیریه

غدیریه

علی فانی

انس نفوس

انس نفوس

علی فانی

تنها مانده

تنها مانده

علی فانی

دعای عهد

دعای عهد

علی فانی

تمنای تو

تمنای تو

علی فانی

دعای افتتاح 1 (نجوا)

دعای افتتاح 1 (...

علی فانی

دعای افتتاح 2 (مدح)

دعای افتتاح 2 (...

علی فانی

دعای افتتاح 3 (صلوات)

دعای افتتاح 3 (...

علی فانی

دعای افتتاح 4 (امام زمان)

دعای افتتاح 4 (...

علی فانی

دعای افتتاح 5 (شکوا)

دعای افتتاح 5 (...

علی فانی

و من مگر چیستم؟

و من مگر چیستم؟

علی فانی

شوقاً الیک

شوقاً الیک

علی فانی

ستایش

ستایش

علی فانی

آرام جان

آرام جان

علی فانی

عظم البلا (دعای فرج)

عظم البلا (دعای...

علی فانی

آتش عشق

آتش عشق

علی فانی

به وقت تو

به وقت تو

علی فانی

سلام 2

سلام 2

علی فانی

به طاها به یاسین دو

به طاها به یاسی...

علی فانی

خانه ی مهر

خانه ی مهر

علی فانی