باز فاطمیه سجاده غم بازه

باز فاطمیه سجاد...

جواد مقدم

مادر مادر سرود جاودانه عشق

مادر مادر سرود ...

جواد مقدم

مادر چرا چشمات یکی اشک و یکی خون

مادر چرا چشمات ...

جواد مقدم

امشب اگه ز غم لبالبی

امشب اگه ز غم ل...

جواد مقدم

به دلم افتاده مادر

به دلم افتاده م...

جواد مقدم

چشای بسته مادر

چشای بسته مادر

جواد مقدم

داری پاییز بهونه می کنی تو

داری پاییز بهون...

جواد مقدم

از چه مادر سر تو بر زانو گرفتی

از چه مادر سر ت...

جواد مقدم

مدینه و یه مادری که بسته بار سفرو

مدینه و یه مادر...

جواد مقدم

مدینه صحن و کبوتر دوست دارم

مدینه صحن و کبو...

جواد مقدم

زدیم خیمه ماتم به عشق شما خانوم

زدیم خیمه ماتم ...

جواد مقدم

دل عاشق که بی دلبر نمیشه

دل عاشق که بی د...

جواد مقدم

در بسته شده رو کلیدی هست

در بسته شده رو ...

جواد مقدم

کربلا خونمه از چی دل بکنم

کربلا خونمه از ...

جواد مقدم

عمری از کرب و بلا نوشتم

عمری از کرب و ب...

جواد مقدم

شد آرزوی قلبی من کرب و بلایت

شد آرزوی قلبی م...

جواد مقدم

کرب و بلا نبر زیادم

کرب و بلا نبر ز...

جواد مقدم

ارباب قرار ما یه سفر کرب و بلا

ارباب قرار ما ی...

جواد مقدم

قلب و دلمو آب و گلمو

قلب و دلمو آب و...

جواد مقدم

تا که از عشق حسین نغمه دل سر دادم

تا که از عشق حس...

جواد مقدم