ای یار علی بیمار علی

ای یار علی بیما...

حسین سیب سرخی

زهرا تو را قسم به دیده تر

زهرا تو را قسم ...

حسین سیب سرخی

نگام کن بانوی مظلومه من

نگام کن بانوی م...

حسین سیب سرخی

تو واسه عشق من موندی تا پای جون

تو واسه عشق من ...

حسین سیب سرخی

وا اماه وا اماه وا اماه

وا اماه وا اماه...

حسین سیب سرخی

بچگی کردم و کج رفتم از اول

بچگی کردم و کج ...

حسین سیب سرخی

قدم قدم با یه علم

قدم قدم با یه ع...

حسین سیب سرخی

عشق یعنی کربلا

عشق یعنی کربلا

حسین سیب سرخی

ای ماه حرم ای شاه کرم

ای ماه حرم ای ش...

حسین سیب سرخی

الهی که چراغ روضه هات روشن باشه

الهی که چراغ رو...

حسین سیب سرخی

من فقط میخوام یه جوری دور و برت باشم

من فقط میخوام ی...

حسین سیب سرخی

وقتی کنارم باشی

وقتی کنارم باشی

حسین سیب سرخی