آهنگ ها

برادر

برادر

مسعود جلیلیان

دلتنگ

دلتنگ

مسعود جلیلیان

دل

دل

مسعود جلیلیان

رسم دنیا

رسم دنیا

مسعود جلیلیان

برش های پیش فرض

برادر - 3

برادر - 3

مسعود جلیلیان

۰۲:۴۹ - ۰۱:۵۳

برادر - 2

برادر - 2

مسعود جلیلیان

۰۱:۴۳ - ۰۰:۵۰

برادر - 1

برادر - 1

مسعود جلیلیان

۰۱:۱۱ - ۰۰:۱۸

دلتنگ - 2

دلتنگ - 2

مسعود جلیلیان

۰۲:۳۰ - ۰۱:۳۴

آلبوم های دیگر خواننده