آهنگ ها

همسفر

همسفر

آصف آریا

شوخی ندارم(Ftسهراب پاکزاد)

شوخی ندارم(Ftسه...

آصف آریا

موی لخت

موی لخت

آصف آریا

نگرانتم

نگرانتم

آصف آریا

برش های پیش فرض

همسفر

همسفر

آصف آریا

۰۲:۳۶ - ۰۱:۳۶

همسفر

همسفر

آصف آریا

۰۱:۳۱ - ۰۰:۳۲

همسفر

همسفر

آصف آریا

۰۱:۱۲ - ۰۰:۱۵

شوخی ندارم(Ftسهراب پاکزاد)

شوخی ندارم...

آصف آریا

۰۱:۳۲ - ۰۰:۴۰

آلبوم های دیگر خواننده