آهنگ ها

طلا

طلا

مجید رضوی

پنج صبح

پنج صبح

مجید رضوی

بالاخره

بالاخره

مجید رضوی

دسته گل

دسته گل

مجید رضوی

برش های پیش فرض

طلا

طلا

مجید رضوی

۰۰:۵۵ - ۰۰:۰۷

طلا

طلا

مجید رضوی

۰۱:۴۹ - ۰۰:۵۴

پنج صبح

پنج صبح

مجید رضوی

۰۱:۲۴ - ۰۰:۲۵

پنج صبح

پنج صبح

مجید رضوی

۰۲:۲۵ - ۰۱:۳۷

آلبوم های دیگر خواننده