آهنگ ها

حقم اینه

حقم اینه

پازل باند

وابسته

وابسته

پازل باند

چی سرت اومد

چی سرت اومد

پازل باند

خستم

خستم

پازل باند

برش های پیش فرض

حقم اینه - 3

حقم اینه - 3

پازل باند

۰۳:۳۳ - ۰۲:۳۳

حقم اینه - 2

حقم اینه - 2

پازل باند

۰۲:۴۸ - ۰۱:۵۲

حقم اینه - 1

حقم اینه - 1

پازل باند

۰۱:۰۷ - ۰۰:۱۶

وابسته - 1

وابسته - 1

پازل باند

۰۱:۲۱ - ۰۰:۳۰

آلبوم های دیگر خواننده