برش های پیش فرض

نرفتم کربلا

نرفتم کربلا

حمید علیمی

۰۱:۱۰ - ۰۰:۱۶

فراق

فراق

حمید علیمی

۰۱:۴۰ - ۰۰:۴۰

نرفتم کربلا

نرفتم کربلا

حمید علیمی

۰۰:۵۱ - ۰۰:۰۰

فراق

فراق

حمید علیمی

۰۰:۵۶ - ۰۰:۱۰

یا حسین توی روضه تو

یا حسین توی ر...

حمید علیمی

۰۰:۵۷ - ۰۰:۰۲

سایه سر

سایه سر

حمید علیمی

۰۱:۵۴ - ۰۱:۰۵

سایه سر

سایه سر

حمید علیمی

۰۳:۵۳ - ۰۲:۵۴

سایه سر

سایه سر

حمید علیمی

۰۱:۰۳ - ۰۰:۰۴

تو آسمونا فاطمه امشب دل پریشونه

تو آسمونا فاط...

حمید علیمی

۰۰:۵۸ - ۰۰:۰۰

فراق

فراق

حمید علیمی

۰۱:۴۷ - ۰۱:۱۲

بچه بودم که دادی پرچمتو به دستم

بچه بودم که د...

حمید علیمی

۰۰:۵۷ - ۰۰:۱۲

فاطمه بنیانگذار مذهب است

فاطمه بنیانگذ...

حمید علیمی

۰۱:۲۳ - ۰۰:۲۴

بچه بودم که دادی پرچمتو به دستم

بچه بودم که د...

حمید علیمی

۰۰:۵۷ - ۰۰:۰۱

ای پسرم کجا ميری رحمی بکن به حال من

ای پسرم کجا م...

حمید علیمی

۰۱:۲۱ - ۰۰:۲۳

بی تو تنها و غریبم

بی تو تنها و ...

حمید علیمی

۰۰:۴۹ - ۰۰:۰۰

نرو که علی تنها میمونه دیگه تاریک میشه خونه

نرو که علی تن...

حمید علیمی

۰۲:۳۵ - ۰۱:۳۵

کاروان حضرت عشق

کاروان حضرت ع...

حمید علیمی

۰۱:۱۰ - ۰۰:۱۰

گل ارغوانم یار قد کمانم

گل ارغوانم یا...

حمید علیمی

۰۱:۴۱ - ۰۰:۴۵

مادر جوانم مادر کمانم

مادر جوانم ما...

حمید علیمی

۰۲:۳۴ - ۰۱:۳۶

مادر جوانم مادر کمانم

مادر جوانم ما...

حمید علیمی

۰۱:۰۰ - ۰۰:۰۰