دوست قدیمی

دوست قدیمی

حسین خلجی

باب الحسین

باب الحسین

حسین خلجی

سلام اربابم

سلام اربابم

حسین خلجی

امام مهربان

امام مهربان

حسین خلجی

سردار دلها

سردار دلها

حسین خلجی

حضرت عباس

حضرت عباس

حسین خلجی

تمنا

تمنا

حسین خلجی

جاموندم

جاموندم

حسین خلجی

سلام آقا

سلام آقا

حسین خلجی

به تو سلام میدم

به تو سلام میدم

حسین خلجی

سلام زیارت عاشورا

سلام زیارت عاشو...

حسین خلجی

اسمتو نگیر از صدای من

اسمتو نگیر از ص...

حسین خلجی

منم و هوای تو

منم و هوای تو

حسین خلجی