برش های پیش فرض

دل بی تاب اومده

دل بی تاب اوم...

مجید بنی فاطمه

۰۰:۵۸ - ۰۰:۰۰

میباره بارون

میباره بارون

مجید بنی فاطمه

۰۰:۵۰ - ۰۰:۰۰

یارا دلبر و دلدارا

یارا دلبر و د...

مجید بنی فاطمه

۰۰:۵۸ - ۰۰:۰۰

صل الله علیک یا اباعبدالله

صل الله علیک ...

مجید بنی فاطمه

۰۰:۵۰ - ۰۰:۰۰

عمو عباس

عمو عباس

مجید بنی فاطمه

۰۰:۵۱ - ۰۰:۰۰

صلوات خاصه امام رضا(ع)

صلوات خاصه ام...

مجید بنی فاطمه

۰۱:۲۸ - ۰۰:۲۹

قدم قدم موکبارو میگردم

قدم قدم موکبا...

مجید بنی فاطمه

۰۱:۲۶ - ۰۰:۲۷

با پرچم سیاه راه افتادم

با پرچم سیاه ...

مجید بنی فاطمه

۰۰:۵۹ - ۰۰:۰۰

باید قلبم برا تو حرم باشه

باید قلبم برا...

مجید بنی فاطمه

۰۰:۵۱ - ۰۰:۰۰

ای امید نا امیدا حسین

ای امید نا ام...

مجید بنی فاطمه

۰۰:۵۷ - ۰۰:۰۰

برای دختر یتیم هیچ کسی بابا نمیشه

برای دختر یتی...

مجید بنی فاطمه

۰۱:۰۱ - ۰۰:۰۱

به دل هوای حرم به لب نوای حسین

به دل هوای حر...

مجید بنی فاطمه

۰۰:۵۰ - ۰۰:۰۰

دارن میان دونه دونه عاشقا

دارن میان دون...

مجید بنی فاطمه

۰۰:۵۱ - ۰۰:۰۰

سینه زنا بسم الله

سینه زنا بسم ...

مجید بنی فاطمه

۰۰:۴۱ - ۰۰:۰۰

عمه توام بیا و ببین

عمه توام بیا ...

مجید بنی فاطمه

۰۲:۵۳ - ۰۱:۵۳

اهل البكاء هان العزاء

اهل البكاء ها...

مجید بنی فاطمه

۰۰:۵۹ - ۰۰:۰۰

بازم غرق اشکم با آه و حسرت

بازم غرق اشکم...

مجید بنی فاطمه

۰۰:۵۵ - ۰۰:۰۰

نفس تو سینه دم گرفته

نفس تو سینه د...

مجید بنی فاطمه

۰۰:۵۷ - ۰۰:۰۰

العطش کودکان

العطش کودکان

مجید بنی فاطمه

۰۰:۵۶ - ۰۰:۰۰

رنگ گریه غروبه لحظه لحظه نگاهم

رنگ گریه غروب...

مجید بنی فاطمه

۰۰:۵۷ - ۰۰:۰۰