بی همگان به سر شود ، بی تو به سر نمی شود

بی همگان به سر ...

محمدرضا طاهری

آقام آقام ای گل نرگس

آقام آقام ای گل...

محمدرضا طاهری

شب درد و غم آمد بهار ماتم آمد

شب درد و غم آمد...

محمدرضا طاهری

حی علی العزا حی علی البکاء

حی علی العزا حی...

محمدرضا طاهری

منزل به منزل صدای پا می رسه

منزل به منزل صد...

محمدرضا طاهری

یه نامه نا نوشته پر از بغض که شکفته

یه نامه نا نوشت...

محمدرضا طاهری

دارم غبار می بینم

دارم غبار می بی...

محمدرضا طاهری

علمدار بزار باز لوای حرم و رودوشت...

علمدار بزار باز...

محمدرضا طاهری

لالایی بخواب روی دستم علی جون لالایی

لالایی بخواب رو...

محمدرضا طاهری

عموجون من از قتلگاه تو بیرون نمیرم

عموجون من از قت...

محمدرضا طاهری

دوباره دل پریشانم

دوباره دل پریشا...

محمدرضا طاهری

خدایا پریشونه زینب دلش خونه زینب

خدایا پریشونه ز...

محمدرضا طاهری

یادگار برادرم من سپردم به خواهرم

یادگار برادرم م...

محمدرضا طاهری

خون من از خون حسنه دارم عطر گل یاس

خون من از خون ح...

محمدرضا طاهری

کجاست مشک پر از تیرت

کجاست مشک پر از...

محمدرضا طاهری

یا قتیل العبرات

یا قتیل العبرات

محمدرضا طاهری

نوجوانم بعد اکبر داغمو کامل نکن

نوجوانم بعد اکب...

محمدرضا طاهری

حرم آتیش و دلم آتیشه

حرم آتیش و دلم ...

محمدرضا طاهری

صدای مادرای داغ دیده

صدای مادرای داغ...

محمدرضا طاهری