بی همگان به سر شود ، بی تو به سر نمی شود

بی همگان به سر شود ، بی...

محمدرضا طاهری

آقام آقام ای گل نرگس

آقام آقام ای گل نرگس

محمدرضا طاهری

شب درد و غم آمد بهار ماتم آمد

شب درد و غم آمد بهار ما...

محمدرضا طاهری

حی علی العزا حی علی البکاء

حی علی العزا حی علی الب...

محمدرضا طاهری

منزل به منزل صدای پا می رسه

منزل به منزل صدای پا می...

محمدرضا طاهری

یه نامه نا نوشته پر از بغض که شکفته

یه نامه نا نوشته پر از ...

محمدرضا طاهری

دارم غبار می بینم

دارم غبار می بینم

محمدرضا طاهری

علمدار بزار باز لوای حرم و رودوشت...

علمدار بزار باز لوای حر...

محمدرضا طاهری

لالایی بخواب روی دستم علی جون لالایی

لالایی بخواب روی دستم ع...

محمدرضا طاهری

عموجون من از قتلگاه تو بیرون نمیرم

عموجون من از قتلگاه تو ...

محمدرضا طاهری

دوباره دل پریشانم

دوباره دل پریشانم

محمدرضا طاهری

خدایا پریشونه زینب دلش خونه زینب

خدایا پریشونه زینب دلش ...

محمدرضا طاهری

یادگار برادرم من سپردم به خواهرم

یادگار برادرم من سپردم ...

محمدرضا طاهری

خون من از خون حسنه دارم عطر گل یاس

خون من از خون حسنه دارم...

محمدرضا طاهری

کجاست مشک پر از تیرت

کجاست مشک پر از تیرت

محمدرضا طاهری

یا قتیل العبرات

یا قتیل العبرات

محمدرضا طاهری

نوجوانم بعد اکبر داغمو کامل نکن

نوجوانم بعد اکبر داغمو ...

محمدرضا طاهری

حرم آتیش و دلم آتیشه

حرم آتیش و دلم آتیشه

محمدرضا طاهری

صدای مادرای داغ دیده

صدای مادرای داغ دیده

محمدرضا طاهری