برش های پیش فرض

آقام آقام ای گل نرگس - 1

آقام آقام ای گل نرگس - ...

محمدرضا طاهری

۰۱:۱۴ - ۰۰:۱۶

شب درد و غم آمد بهار ماتم آمد - 1

شب درد و غم آمد بهار ما...

محمدرضا طاهری

۰۰:۵۲ - ۰۰:۰۰

علمدار بزار باز لوای حرم و رودوشت... - 1

علمدار بزار باز لوای حر...

محمدرضا طاهری

۰۱:۵۹ - ۰۱:۱۷

حی علی العزا حی علی البکاء - 1

حی علی العزا حی علی الب...

محمدرضا طاهری

۰۰:۵۴ - ۰۰:۰۰

صدای مادرای داغ دیده - 1

صدای مادرای داغ دیده - ...

محمدرضا طاهری

۰۱:۰۸ - ۰۰:۱۰

خدایا پریشونه زینب دلش خونه زینب - 1

خدایا پریشونه زینب دلش ...

محمدرضا طاهری

۰۰:۳۹ - ۰۰:۰۰

منزل به منزل صدای پا می رسه - 1

منزل به منزل صدای پا می...

محمدرضا طاهری

۰۱:۰۴ - ۰۰:۰۸

یادگار برادرم من سپردم به خواهرم - 1

یادگار برادرم من سپردم ...

محمدرضا طاهری

۰۰:۴۰ - ۰۰:۰۰

یه نامه نا نوشته پر از بغض که شکفته - 1

یه نامه نا نوشته پر از ...

محمدرضا طاهری

۰۱:۰۵ - ۰۰:۱۵

بی همگان به سر شود ، بی تو به سر نمی شود - 1

بی همگان به سر شود ، بی...

محمدرضا طاهری

۰۰:۵۴ - ۰۰:۰۰

حرم آتیش و دلم آتیشه - 1

حرم آتیش و دلم آتیشه - ...

محمدرضا طاهری

۰۰:۵۸ - ۰۰:۰۱

عموجون من از قتلگاه تو بیرون نمیرم - 1

عموجون من از قتلگاه تو ...

محمدرضا طاهری

۰۰:۳۴ - ۰۰:۰۰

دوباره دل پریشانم - 1

دوباره دل پریشانم - 1

محمدرضا طاهری

۰۰:۴۶ - ۰۰:۰۰

کجاست مشک پر از تیرت - 1

کجاست مشک پر از تیرت - ...

محمدرضا طاهری

۰۰:۵۷ - ۰۰:۰۰

نوجوانم بعد اکبر داغمو کامل نکن - 1

نوجوانم بعد اکبر داغمو ...

محمدرضا طاهری

۰۱:۱۱ - ۰۰:۱۱

خون من از خون حسنه دارم عطر گل یاس - 1

خون من از خون حسنه دارم...

محمدرضا طاهری

۰۰:۵۴ - ۰۰:۰۰

یا قتیل العبرات - 1

یا قتیل العبرات - 1

محمدرضا طاهری

۰۰:۰۱ - ۰۰:۰۰

دارم غبار می بینم - 1

دارم غبار می بینم - 1

محمدرضا طاهری

۰۰:۵۶ - ۰۰:۰۰