آهنگ ها

تصنیف شاخ شمشاد(براساس ملودی کردی)

علیرضا افت...

تصنیف شاخ شمشاد...

تصنیفای عشق(بیات راجع)

علیرضا افت...

تصنیفای عشق(بیا...

تصنیف حرام(بیداد-همایون)

علیرضا افت...

تصنیف حرام(بیدا...

تصنیف جدایی(شوشتری)

علیرضا افت...

تصنیف جدایی(شوش...

برش های پیش فرض

تصنیف شاخ شمشاد(براساس ملودی کردی)

تصنیف شاخ شمشاد(براس...

علیرضا افتخاری

۰۱:۳۷ - ۰۰:۵۰

تصنیف شاخ شمشاد(براساس ملودی کردی)

تصنیف شاخ شمشاد(براس...

علیرضا افتخاری

۰۳:۲۴ - ۰۲:۲۹

تصنیفای عشق(بیات راجع)

تصنیفای عشق(بیات راج...

علیرضا افتخاری

۰۲:۳۱ - ۰۱:۳۳

تصنیفای عشق(بیات راجع)

تصنیفای عشق(بیات راج...

علیرضا افتخاری

۰۳:۳۳ - ۰۲:۴۴

آلبوم های دیگر خواننده