آهنگ ها

تصنیف شاخ شمشاد(براساس ملودی کردی)

تصنیف شاخ شمشاد...

علیرضا افتخاری

تصنیفای عشق(بیات راجع)

تصنیفای عشق(بیا...

علیرضا افتخاری

تصنیف حرام(بیداد-همایون)

تصنیف حرام(بیدا...

علیرضا افتخاری

تصنیف جدایی(شوشتری)

تصنیف جدایی(شوش...

علیرضا افتخاری

برش های پیش فرض

تصنیف شاخ شمشاد(براساس ملودی کردی)

تصنیف شاخ ...

علیرضا افتخاری

۰۱:۳۷ - ۰۰:۵۰

تصنیف شاخ شمشاد(براساس ملودی کردی)

تصنیف شاخ ...

علیرضا افتخاری

۰۳:۲۴ - ۰۲:۲۹

تصنیفای عشق(بیات راجع)

تصنیفای عش...

علیرضا افتخاری

۰۲:۳۱ - ۰۱:۳۳

تصنیفای عشق(بیات راجع)

تصنیفای عش...

علیرضا افتخاری

۰۳:۳۳ - ۰۲:۴۴

آلبوم های دیگر خواننده