آهنگ ها

تمنای تو

تمنای تو

علی فانی

عظم البلا (دعای فرج)

عظم البلا (دعای...

علی فانی

آتش عشق

آتش عشق

علی فانی

به وقت تو

به وقت تو

علی فانی

برش های پیش فرض

تمنای تو

تمنای تو

علی فانی

۰۴:۱۰ - ۰۳:۴۳

تمنای تو

تمنای تو

علی فانی

۰۴:۰۸ - ۰۳:۱۷

تمنای تو

تمنای تو

علی فانی

۰۳:۱۷ - ۰۲:۲۸

تمنای تو

تمنای تو

علی فانی

۰۲:۲۷ - ۰۱:۴۹