آهنگ ها

نقطه سر خط

نقطه سر خط

رضا صادقی

برام دعا کن

برام دعا کن

رضا صادقی

مرگ و زندگی

مرگ و زندگی

رضا صادقی

رویای دریا

رویای دریا

رضا صادقی

برش های پیش فرض

نقطه سر خط

نقطه سر خط

رضا صادقی

۰۴:۵۳ - ۰۳:۵۸

نقطه سر خط

نقطه سر خط

رضا صادقی

۰۱:۵۹ - ۰۱:۰۴

نقطه سر خط

نقطه سر خط

رضا صادقی

۰۱:۴۲ - ۰۰:۴۶

نقطه سر خط

نقطه سر خط

رضا صادقی

۰۱:۲۲ - ۰۰:۲۷